katie eriksson hälsokorset. I begreppet hälsa lägger Katie Eriksson också en andlig, existentiell dimension; att det finns djupare värden som har en mening i livet 

4716

14 apr 2021 ppt video online ladda ner; istället Långt borta lån Hälsokorset; bröllop Vägbank Frånstötande Hälsokorset (Innehållet från Eriksson, 1988).

En person med diabetes kan enligt Erikssons (1994) hälsokors uppleva hälsa trots tecken på sjukdom. När sjukdomen gör sig påmind kan personen istället få  ”FRISK”. ”SJUK”. ”Mår dåligt”. ☹. ”Mår bra”. ☺.

Erikssons hälsokors

  1. Varför är dynamiskt arbete jobbigare än statiskt
  2. Deklan wynne
  3. Axa biotech
  4. Boquist urmakeri
  5. Hotell och restaurang gymnasium stockholm
  6. Schablonintäkt fondandelar juridisk person
  7. Nyheter ornskoldsvik
  8. Turkiska manliga namn

Subjektiv upplevelse. O b. J e k t i v d i a g n o s. Utifrån. Katie Erikssons hälsokors  4 Katie Eriksson(Åbo) (hälsokorset) Ansa: närhet, kroppskontakt, att ta i en annan människa och sköta om fysiologiska behov t ex tvätta, duscha Leka: att vara  elever skriva förväntningar på kurs, Vad är hälsa, diskussion i grupp, Historia,ppt, uppgift.

en resurs i vård och omsorg, Lund 2 ©: Cecilia.Melder@teol.uu.se Hälsans bestämningsfaktor Diskussionen belystes utifrån Katie Erikssons hälsokors, tidigare forskning samt författarnas reflektioner.

Hälsokorset. Hälsokorset syftar till att illustrera att en patient som fysiskt är sjuk kan uppleva stor livs kvalité och att han mår bra och har god hälsa, medan en fysiskt frisk patient kan uppleva stor ohälsa. Man vill på detta sätt förklara att fler faktorer än det rent fysiska spelar in i vår upplevelse av hälsa.

T.ex mental ohälsa Det nordiska samarbetet har alltid varit viktigt för mig och många starka band har knutits med kolleger vid Karlstads universitet, säger hon. Katie Eriksson är född  31 dec 2018 Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons hälsokors och begreppet lidande.

Här står hälsobegreppet i dag. Hälsa är så mycket mer än bara frånvaro av sjukdom. Omvårdnadsvetenskapen utgår från en helhetssyn på människan …

Erikssons hälsokors

Må bra. Frisk. Sjuk.

Hälsa kan förklaras genom Katie Erikssons hälsokors “ Disease” och “Illness”. I hälsokorset beskrivs dimensionerna “frisk” - “sjuk” och “hälsa och “Ohälsa”.
Swot analys byggföretag

Erikssons hälsokors

Background: Breast cancer is one of the most common forms of cancers in women in Sweden. Här står hälsobegreppet i dag. Hälsa är så mycket mer än bara frånvaro av sjukdom. Omvårdnadsvetenskapen utgår från en helhetssyn på människan och tron på hennes egen, inneboende förmåga. Kategorierna är Känsla av osäkerhet, En stressad livssituation, En livslång sjukdom, Längtan efter en normal vardagstillvaro, Behov av stöd och information, Livsstilsförändringar samt En andra chans.

Katie Erikssons hälsokors Katie Eriksson, professor och omvårdnadsforskare vid Åbo Akademi i Finland, använder ett hälsokors som modell för att beskriva hälsa utifrån olika aspekter. bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons hälsobegrepp. Det sammanfattade resultatet av respondenternas svar, visar att hälsan påverkar elevers drivkrafter i skolarbetet. Det är framför allt den psykosociala hälsan som inverkar på motivationen, där god skolmiljön är en viktig faktor för upplevd hälsa.
Grekisk mytologi monster

Erikssons hälsokors bolagsskatt malta
niklas elofsson klarna
svensk finska dagen
logon ki
moraberg studiecentrum
hofstede
august strindberg staty

bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons hälsobegrepp. Det sammanfattade resultatet av respondenternas svar, visar att hälsan påverkar elevers drivkrafter i skolarbetet. Det är framför allt den psykosociala hälsan som inverkar på motivationen, där god skolmiljön är en viktig faktor för upplevd hälsa.

Dahlgren och Whitehead (1991)  Beskriv oc ge exempel på begreppen hälsa och ohälsa med hjälp av Katie Erikssons hälsokors Jag vill inte ha hjälp med frgan utan bara hur jag ska besvara  Det så kallade ”hälsokorset” bygger på K. Erikssons modell. Eriksson menar att man kan må bra även om man har en diagnosticerad sjukdom och tvärt om,  Det gäller när hon refererar till Katie Erikssons "hälsokors". Jag har inte Kati Erikssons bok utan har ritat av korset från Wiklunds bok i paint. Syftet med studien är därför att med hjälp av Katie Erikssons hälsokors belysa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt .


Internposten
förenklad inloggning nordea kod

I begreppet hälsa lägger Katie Eriksson också en andlig, existentiell dimension; att det finns djupare värden som har en mening i livet, som naturen.? – Det blir mer 

Katie Erikssons omvårdnadsteori. Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet.