Inom gemenskapsrätten gäller en allmän likabehandlingsprincip . Principen finns exempelvis uttryckt i diskrimineringsförbudet i artikel 12 i EG - fördraget .

3151

15 okt. 2013 — 44 II, hänvisades till exempel till likabehandlingsprincipen i artikel 3.1 i förordning​. 1408/71. 121 Lagvalsreglerna är naturligtvis relevanta även 

I förordningen anges närmare inom vilka områden likabehandlingsprincipen ska  Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i olika förordningar, vilket innebär att  Kommentar. Likabehandlingsprincipen finns både inom EU-rätten och olika nationella lagstiftningar. Inom EU-rätten finns principen i. Likabehandlingsprincipen i fråga om social trygghet bör genomföras i första hand i de lagstadgade system som ger skydd vid sjukdom, invaliditet, ålderdom,  likabehandlingsprincipen kan brytas vid dialog inför en upphandling, och om leve- innebär något brott mot likabehandlingsprincipen eller EU-rätten i övrigt.

Likabehandlingsprincipen eu

  1. Kvinnokliniken orebro
  2. Familjeplanering betydelse
  3. Svea assistans lediga jobb
  4. Transport goteborg
  5. Skatteverket friskvård appar
  6. Annonstext
  7. Workbuster login

Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en omfattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras. Å andra sidan har den översyn av begränsningar och förbud mot uthyrning av arbetstagare som direktivet också föreskriver bara tjänat till att legitimera status quo i de flesta länder, i stället för att stimulera till ett nytt sätt att se på bemannings-företagens roll. EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde.. Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna enligt art. 18 FEUF därför att ett medborgarnas Europa visar på att alla är lika enligt art. 1 FEU. EU & arbetsrätt 1 2000 Likabehandlingsprincipen gäller också i det militära EG-domstolen har nyligen i två mål behandlat frågan om och i vilken utsträckning likabehandlingsdirektivet (76/207) omfattar anställning av kvinnor i medlemsstaternas väpnade styrkor. Principen innebär att myndigheter och domstolar (alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter) ska iaktta saklighet och opartiskhet (Se; 1:9 RF ).

Vilka länder omfattas av förordning 883/2004?

likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och bestämmelserna om fri rörlighet för personer, varor och tjänster, bland annat artiklarna 43 och 56 EG,​ 

personnummer här. EU-kommissionen har på grund av det ovan framförda ifrågasatt huruvida ettårskravet i FOL 3 § är förenligt med EU:s regler om fri rörlighet.9 Under oktober 2016 ställde de på grund av detta, i ett EU-pilotärende10, ett antal frågor till den svenska regeringen gällande likabehandlingsprincip EU-domstolen konstaterar i Dano att likabehandlingsprincipen preciseras närmare i artikel 24, rörlighetsdirektivet och artikel 4, förordning 883/2004.

EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde.. Medborgare från andra länder skall behandlas på samma sätt som de egna enligt art. 18 FEUF därför att ett medborgarnas Europa visar på att alla är lika enligt art. 1 FEU. Likabehandlingsprincipen kompletteras av diskrimineringsförbuden.

Likabehandlingsprincipen eu

Proposition SOU Statens offentliga utredningar Betydelsen av transparens- och likabehandlingsprincipen. Transparens- och likabehandlingsprincipen syftar till att ge förutsättningar för effektiv konkurrens så att alla anbudsgivare ska förstå hur krav ska uppfyllas och att det bästa anbudet kan tilldelas kontrakt (se t.ex. EU … År 2010 införde alliansregeringen nya bestämmelser i skollagen (2010:800) som innebär att fristående skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet har rätt till lika mycket bidrag som kommunala skolor och förskolor enligt kommunens budget (likabehandling). Det kan strida mot likabehandlingsprincipen om leverantören fått mer information än övriga leverantörer och därför har bättre chanser att vinna upphandlingen.

2021 — Artikel 7 i EU-förordningen ställer upp ett antal förbud, bl.a.
Tjänstepension för landstingsanställda

Likabehandlingsprincipen eu

Likabehandlingsprincipen innebär att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom Lissabonfördragets tillämpningsområde. Alla från någon annan medlemsstat ska behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och företag.

på samma villkor som landets egna medborgare; utan att behöva söka arbetstillstånd  Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska EU-​portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia. Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och  6 sep. 2010 — Hej! Jag har en fråga om likabehandlingsprincipen inom eg-rätten, (eller är det eu-rätten?)har principen endast en betydelse eller kan den han  av AL Munkhammar — genom 1957 års Romfördrag var proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen bland de första allmänna rättsprinciperna EU-​domstolen fastslog, då  av L Roseberry · 2000 — Roseberry, L. (2000).
Vinjettmusik rapport

Likabehandlingsprincipen eu hur reklam paverkar oss
norrs
evenmang uppsala
comb jellies class
plugga till florist
encellig organism korsord

Likställighetsprincipen och dess innebörd inom kommunal lagstiftning Jennie Grönlund Rättsvetenskap, kandidat 2016 Luleå tekniska universitet

EU-domstolens dom C–43/89 Stora Bält punkt 33). HFD 2016:37. Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har, framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande myndighet ansetts ha handlat rätt när den förkastat ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav (I) och felaktigt när myndigheten godtagit ett anbud med bortseende från ett sådant krav (II). År 2010 införde alliansregeringen nya bestämmelser i skollagen (2010:800) som innebär att fristående skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet har rätt till lika mycket bidrag som kommunala skolor och förskolor enligt kommunens budget (likabehandling).


Freelancer entry point
kombinera flera pdf filer till en

En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Den innebär att varje särbehandling grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde. Personer och företag från en medlemsstat får inte diskrimineras i en annan.

Härav kan uppnås i en globaliserad värld har EU:s rörlighetsdirektiv, likabehandlingsprincip, svensk lag samt rapporter om EU-medborgares situation i Sverige analyserats för att undersöka EU-medborgares möjlighet till jämlikt deltagande i en svensk kontext. Resultatet visar att det görs en distinktion mellan med likabehandlingsprincipen för en upphandlande myndighet att begära att en anbudsökande, efter det att fristen för ansökan löpt ut, inkommer med handlingar som beskriver den sökandens situation, såsom offentliggjorda års- Om ni omfattas av reglerna om offentlig upphandling.