EFTA-konvensjonen og skatteloven § 2-38; LAST NED. Informasjon. Bli forfatter; Brukervilkår; Personvern; Bruk av informasjonskapsler; Kontakt. Epost post@juridika

1671

Skatteloven er inndelt i 19 kapitler. Mens kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser, fastsetter kapittel 2 hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang. Kapittel 3 gir regler om skattested og kapittel 4 om formue, mens kapittel 5 og 6 gir regler om hhv. bruttoinntekt og inntektsfradrag.

Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności: 1) do 6 miesięcy albo karę  1. jan 2021 Skatteloven § 2-38 har nærmere regler om hvilke selskaper og sammenslutninger som omfattes og om hvilke inntekter og tap som er omfattet. 9. jan 2014 Skattedirektoratet konkluderte med at skatteloven § 13-1 om ville aksjegevinsten være skattefri, jf skatteloven § 2-38 første og annet ledd.

Skatteloven 2-38

  1. Av linux
  2. Vilka fördelar finns det med genteknik idag

Skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt på aksjer og andre eierandeler (1) Følgende skattytere er fritatt for skatteplikt av inntekt og har ikke fradragsrett for tap etter bestemmelsene i denne paragraf: Skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav b gjelder gevinst ved salg av aksjer i selskap hjemmehørende i høyskatteland utenfor EØS, ved tap gjelder § 2-38 tredje ledd bokstav c, jf. fjerde ledd. Det er kun en eventuell gevinstsituasjon som behandles i det følgende. Skatteloven § 2-38 regulerer skattefritak for visse selskaper for inntekt på aksjer og andre eiendeler.

Det er på det rene at Sinvest, som et norsk aksjeselskap, faller inn under skattefritakets virkeområde, jf. § 2-38 første ledd bokstav a. Etter andre ledd investering som ville falle inn under fritaksmetoden, jf.

EFTA-konvensjonen og skatteloven § 2-38; LAST NED. Informasjon. Bli forfatter; Brukervilkår; Personvern; Bruk av informasjonskapsler; Kontakt. Epost post@juridika

hjemmehørende i Sveits, uavhengig av hvilken beskatning disse inntektene er underkastet der. Skatteloven § 2-38 regulerer skattefritak for visse selskaper for inntekt på aksjer og andre eiendeler. Av bestemmelsens sjette ledd fremgår det at tre prosent av utbytte som er fritatt skatt likevel skal anses som skattepliktig inntekt, jf.

fritaksmetoden jf. skatteloven § 2-38 (2), noe som også ble lagt til grunn ved ligningen. Ved endringsvedtak i 2007 la skattekontoret – Skatt sør – til grunn at DDI var hjemmehørende i et lavskatteland og fant således at unntaket fra fritaksmetoden i skatteloven § 2-38 (3) a fikk anvendelse. Konsekvensen ble at Sinvest ble skattlagt

Skatteloven 2-38

Skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt på aksjer og andre eierandeler § 2-39.

8 Se Utv.2017s.1088, jf.
Rod traduction

Skatteloven 2-38

hjemmehørende i lavskatteland.22 Skatteloven § 2-38, tredje ledd bokstav a henviser direkte til lavskatteland-definisjonen etter NOKUS-vurderingen i skatteloven § 10-63. Lovgiver ønsker etter dette en enhetlig tolkning av lavskattelandbegrepet.

Skattefritak for visse selskaper mv.
Hotell ystad med hund

Skatteloven 2-38 moms taxi car sticker
payex swedbank
preoperative cardiac risk assessment for noncardiac surgery ppt
improve till svenska
lex superior derogat inferiori
begreppskarta geometri
sociologi anthony giddens

1. mar 2021 skatteloven § 2-38 sjette ledd bokstav a eller skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital, jf skatteloven § 10-11 annet ledd. Klagen førte ikke frem.

fjerde ledd. Det er kun en eventuell gevinstsituasjon som behandles i det følgende.


Forsakringskassan nassjo
inkclusive tattoo studio

Fritaksmetoden innebærer at det ikke skal betales skatt på utbytte med unntak av treprosentregelen i enkelte tilfeller. Det bemerkes imidlertid at det er flere unntak fra fritaksmetoden som fremgår av skatteloven § 2-38.

skatteloven § 10-5. Utbytte som Z mottok fra T i 2004, og som føres direkte mot investeringen, reduserer isolert sett den midlertidige forskjellen på aksjene.